RECENTLY ARRESTED FOR DWI

[ 1 2 ]
> >>
Bargas
Joseph  Bargas
DWI
10/28/2014
Elizondo
Benito  Elizondo
DWI
10/27/2014
Herndon
Scott  Herndon
DWI
10/27/2014
Bonilla
Eddie  Bonilla
DWI
10/25/2014
Espinoza
Angelica  Espinoza
DWI
10/25/2014
Hernandez
Frank  Hernandez
DWI
10/25/2014
Martinez
Leopoldo  Martinez
DWI
10/25/2014
Rios
Jesus  Rios
DWI
10/25/2014
Robles
Omar  Robles
DWI
10/25/2014
Vasquez
Ruben  Vasquez
DWI
10/25/2014
Ortiz
Ricardo  Ortiz
DWI
10/24/2014
Burciaga
Angel  Burciaga
DWI
10/23/2014